BASHKIA SHKODËR, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr.242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese“ i ndryshuar , Bashkia Shkodër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë  në kategorinë e ulët drejtuese  për  pozicionin :

Drejtor,  Drejtoria Juridike    Kategoria e pagës II-b

 

Përgjegjës,  Sektorit të Financës dhe Marrëdhënieve me Thesarin Drejtoria e  Financës kategoria III-a

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 1.Shpallje lev. paralel dhe ngritje ne detyre pergjegjes

1.Shpallje lkevizje paralele dhe ngritje ne detyre drejtor

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË