Bashkia Fushë-Arrëz, Vende te lira pune

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II, III, IV dhe VII, të Vendimit Nr. 243, datë 18/03/2015te Keshillit te Ministrave. Bashkia Fushë-Arrëz  shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

 

  • Koordinator për mbrojtjen kundër dhunës në familje, kategoria IV-a
  • Specialist i Sektorit të Çështjeve Sociale, kategoria IV-a
  • 1 (një) specialist i menaxhimit të burimev njerëzore, në Sektorin e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore, Kategoria e pagës: IV-a
  • 1 (një) specialist i njësisë së integrimit evropian, Kategoria e pagës: IV-a
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR shpallje
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË