BASHKIA VAU DEJES, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Bashkia Vau Dejës në zbatim të nenit 26 të ligjit Nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe Kreut III, pika 21/a e Vendimit nr.242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët drejtuese”, i ndryshuar, në përfundim të fazës së verifikimit paraprak për levizjen paralele, njofton se për  pozicionin:

 

 

  • Përgjegjës i Sektorit të GIS dhe Kadastrës
  • Përgjegjës i Sektorit të Investimeve dhe Projekteve Publike
  • Përgjegjës i Sektorit të Aseteve
  • Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve Publike

 

Mbyllet procedura e levizjes paralele për kategorinë e ulët drejtuese pa konkurentë dhe pa fitues.

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË