Bashkia Vlorë , Verifikim Paraprak

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist ”Inxhinier ndertimi” në Drejtorinë e Urbanistikës, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fituesit  për këtë pozicion:

 1. Mandi Karocieri 82 pikë

 

 1. Kevin Vongli 70 pikë

 

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE SPECIALIST ”ARKITEKT”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin Specialist ”Arkitekt” në Drejtorinë e Urbanistikës, Bashkia Vlorë me procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve të nenit 22 të ligjit, KPP shpall fituesit  për këtë pozicion:

 1. Erisa Muka 73 pikë

 

 1. Ingli Xhaferaj 70 pikë
 2. Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, levizjen paralele, periudhen e proves dhe emerimin ne kategotine ekzekutive”, per procedurën e pranimit në shërbimin civil,

   

   

  Aplikantët e kualifikuar për të vazhduar procedurën e pranimit në shërbimin civil:

  1. Ermir Allushaj
  2. Ermonela Kadria
  3. Inva Shero
  4. Ortensia Sadiku
  5. Sara Lelaj
  6. Silva Laboviti

   

  Procedura e konkurrimit do të zhvillohet në datën 25 Maj 2022, ora 11:00 në ambientet e Bashkisë Vlorë.

   

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË