LISTAT E PUNËKËRKUESVE TË PAPUNË, TË KUALIFIKUAR DHE TË S’KUALIFIKUAR PËR PROGRAMIN E VETËPUNËSIMIT, VITI 2021

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 ”Për nxitjen e Punësimit”, Vendimit Nr. 348, datë 29.4.2020 “ Për procedurat, kriteret dhe rregullat për zbatimin e programit të nxitjes nëpërmjet Vetëpunësimit”, publikohen listat e punëkërkuesve të papunë të kualifikuar dhe të s’kualifikuar në procedurën për përfitimin e grantit sipas Drejtorive Rajonale të AKPA-s.

Drejtoria Rajonale AKPA DIBËR

Drejtoria Rajonale AKPA DURRËS

Drejtoria Rajonale AKPA ELBASAN

Drejtoria Rajonale AKPA FIER

Drejtoria Rajonale AKPA GJIROKASTËR

Drejtoria Rajonale AKPA KORÇË

Drejtoria Rajonale AKPA KUKËS

Drejtoria Rajonale AKPA LEZHË

Drejtoria Rajonale AKPA SHKODËR

Drejtoria Rajonale AKPA VLORË

Drejtoria Rajonale AKPA TIRANË

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË