AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TË FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK PËR ZONËN VERILINDORE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim te ligjit 15/2019 “Per nxitjen e punesimit”, të ligjit nr. 15/2017, datë 16.2.2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,vendimit te këshillit te Ministrave nr.554 datë 31.07.2019  “Per krijimin e ,mënyren e organizimit  dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive ” Udhëzimit 14 ,datë 27.05.2021 “Për mënyren e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik për Zonën Verilindore  ju njofton për plotësimin e vendit të lirë :

 

Mësimdhënës me kohë të pjesshme për hidraulik e sistem ngohje ftohje-

 

Bardhyl ÇELA  në DROFPPZVL

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4517.1

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË