Agjensisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Shkolla e  Mesme Profesionale “ Beqir Cela “ Durres VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të  Ligjit nr.15  /2019, “Për nxitjen e punësimit ; të ligjit nr.15 / 2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë “, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.554 datë 31.07.2019 ” Për Krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjensisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të Udhëzimit nr. 14, datë 27.5.2021 “ Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit”

Ofruesi publik  i AFP – së  Shkolla e  Mesme Profesionale “ Beqir Cela “ Durres, ju njofton krijimin e    vendit të lirë  për pozicionin –

  • Mësimdhënës të praktikes profesionale ne drejtimin Sherbime Mjetesh Transporti -7(shtate) mesues
  • Mësimdhënës të praktikes profesionale ne drejtimin Elektronike e Integruar me Elektroniken -2 (dy)mesues
  • Mësimdhënës të praktikes profesionale ne drejtimin Elektronike e Integruar me Elektroniken -1 (nje)mesues me kohe te pjesshme
  • Mësimdhënës të praktikes profesionale ne drejtimin Teknologji  Informacioni dhe komunikimi -1(nje) mesues zevendesim leje lindje deri ne daten(01.02.2022)
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Njoftim per vende vakante Beqir Cela Durres
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË