INSTITUTI I STATISTIKAVE REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, lutem shpalljen ne faqen tuaj te web njoftimin per publikimin e listave te verifikuara per levizje paralele per pozicionet vakante te shpallura si me poshte:

  1. Kodi 123_ Specialist – Sektori i Zhvillimit te Programeve Kompiuterike, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

  1. Kodi 124_  Specialist – Sektori i Llogarive Kombetare Vjetore, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

  1. Kodi 125_ Specialist – Zyra Rajonale Statistikore Lezhe, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: IV-b

  1. Kodi 126_  Specialist – Zyra Rajonale Korce (Kolonje), Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: IV-b
  2. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGITUR Kerkese_per_publikim_te_listave_te_verifikuara_per_levizje_paralele_
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË