Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive Drejtoria Rajonale e Ofrimit të Formimit Profesional Publik për Zonën Verilindore Shpallje fituesi

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit professional”, Urdhërit të Kryeministrit.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” i ndryshuar  shpall  njoftimin në portalin e AKPA-së,   si më poshtë:

Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive ju njofton listën paraprake të kandidatëve të kualifikuar për në fazën e dytë për pozicionin: Mësimdhënës me kohë të pjeshme i formimit teorik- praktik, në Drejtorinë Rajonale të Ofrimit të Formimit Profesional Publik për Zonën Verilindore si më poshtë:

  • Pal Mbrozi, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik”, rajoni Pukë.
  • Blerina Gega, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Parukeri”, rajoni Pukë.
  • Përparim Laçi, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Shërbime në Bujtina”, rajoni Pukë.
  • Arben Regji, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Servis motorri në automjetet e lehta”, rajoni Laç.
  • Mirand Domi, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Kuzhinë”, rajoni Kukës.
  • Joana Rami, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Rrobaqepsi”, rajoni Mat.
  • Robert Lleshi, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Mekanik”, rajoni Mat.
  • Benard Disha, mësimdhënës i formimit teoriko-praktik me kohë të pjesshme në kursin “Instalime dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik”, rajoni Bulqizë.
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 1423.3

 

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË