Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare Vende te lira pune

Në zbatim të Kreut V të Ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar si dhe Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në
kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare (AKEP) shpall procedurat e lëvizjes paralele brënda së njejtës kategori, për pozicionin:
Inspektor i Kontrollit të Shërbimeve Postare dhe Regjistrarëve të domain.al Drejtoria e Monitorimeve, Kontrollit dhe Inspektimeve
Kategoria e pagës III-a

Përgjegjës i Sektorit të Numeracionit, Sigurisë së Rrjeteve, Infrastrukturës dhe IT Drejtoria Teknike
Kategoria e pagës III-a

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR Publikim vend i lire pune – Inspektor i Kontrollit të Shërbimeve Postare dhe Regjistrarëve të domain.al

Publikim vend i lire pune- Përgjegjës i Sektorit të Numeracionit, Sigurisë së Rrjeteve, Infrastrukturës dhe IT

Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË