Bashkia Ura Vajgurore VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26 të Ligjit Nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni Bashkia Ura Vajgurore shpall procedurën e konkurimit të hapur:

  • Drejtor I Drejtorisë së Ekonomisë dhe Financës Kategoria e pages II-b
  • Drejtor I Drejtorisë Tatim Taksave dhe Menaxhimit të Aseteve  Kategoria e pages II-b
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 0. Drejtor Finance
  • 0. Drejtor tatim taksa
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË