INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,  Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18/03/2015, Institucioni i Presidentit të Republikës shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil, për pozicionin:

  1. Specialist për Shërbimet, pranë Sektorit të Shërbimeve të Përgjithshme, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Institucionin e Presidentit të Republikës – kategoria e pagës III- b.
  2. PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR njoftim per shpallje, specialist per sherbimet
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË