KËSHILLI I QARKUT DIBËR VENDE TE LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe të nenit 25, te Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe te Kreut II,III ,IV dhe VItë Vendimit nr.243, date 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, Njesia Pergjegjese, pranë Këshillit të Qarkut Dibër shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në  shërbimin civil, në kategorine e ulët drejtuese për pozicioni

 

  • 1(një).- Specialist i administrimit dhe mbrojtjes së tokës
  • 1(një).-     Specialist i administrimit dhe mbrojtjes së tokës
  • 1(një).- Specialist i administrimit dhe mbrojtjes së tokës.  
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR
  • Shpallje specialistit-MBROJTJES TOKES-2021
  • archive (8)
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË