Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Shkolla e Mesme Teknologjike “Hysen Cela” Shkollen e Mesme Teknologjike “Hysen Cela” Durres Vende te lira pune

Në zbatim të Ligjit Nr.15/2019 “Për nxitjen e Punësimit”, Ligjit nr.15/2017 “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, Vendimit të Këshilli të Ministrave nr.554, datë 31.07.2019 “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 11, datë 3.3.2020 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Urdhërit të Kryeministrit nr.172, datë 24.12.2019 “Për miratimin e strukturës dhe organikës së Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive” shpall   njoftimin për vendin e lirë  si më poshtë:

Pozicioni i punës:

  • 1 mësimdhënës i teorise profesionale në drejtimin ekonomik lenda baza sipermarrese zevendesues me leje lindje (per periudhen 14 shtator 2020 – 10 prill 2021 ne Shkollen e Mesme Teknologjike “Hysen Cela” Durres
  • 1 mësimdhënës i formimit teorik praktik në drejtimin hoteleri turizem zevendesues me leje lindje (per periudhen 14 shtator 2020 – 12 mars 2021 ne Shkollen e Mesme Teknologjike “Hysen Cela” Durres
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR SHKOLLA HYSEN CELA DURRES EKONOMIK
  • SHKOLLA HYSEN CELA DURRES HOTELTURIZEM
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË