BASHKIA POGRADEC VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015 “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Njesia e Menaxhimit te Burimeve Njerezore pranë  Institucionit të Bashkisë Pogradec në përfundim të verifikimit paraprak për procedurën e pranimit dhe ngritjes në detyrë  në kategorinë e mesme drejtuese,

Njofton se:

  1. Nuk është paraqitur asnjë kandidat për procedurën e pranimit dhe ngritjes në detyrë në kategorinë e mesme drejtuese për pozicionin “ Drejtor”, pranë Drejtorisë së Çështjeve Juridike , Prokurimeve dhe Aseteve , Kategoria e pagës II-b, dhe për këtë arsye kjo procedurë mbyllet pa asnjë fitues.                                                              
Share on facebook
Facebook

PUNËKËRKUES

PUNËKËRKUES

Informacione dhe këshillim. Udhëzime për punësim. Pjesëmarrje në një trajnim. Shërbime të tjera ndërmjetësimi.
LEXO MË SHUMË

PUNËDHËNËS

PUNËDHËNËS

Publikimi i vendeve të lira. Shërbime profesionale rekrutimi. Mbështetje për punësim (programe të nxitjes së punesimit) Kontakte në vazhdim.
LEXO MË SHUMË

TRAJNIME

TRAJNIME

Kërkoni për të përmirësuar aftesitë tuaja profesionale? Merrni pjesë në kurset tona të formimit profesional në dhjetë qendra në të gjithë Shqipërine.
LEXO MË SHUMË